- IN MEMORIAM -
Юрий Яковлевич Фиалков
«XІМІЯ-7»
Експериментальний підручник для 7 класу
XІМІЯ-7. Експериментальний підручник для 7 класу

Юрій Якович ФІАЛКОВ,
Віра Романівна ІЛЬЧЕНКО,
Галина Олексіївна БІЛОКІНЬ,
Ольга Іванівна ВОВК

Навчальне видання. Експериментальний підручник для 7 класу середніх загальноосвітніх шкіл з вивченням інтегрованого курсу "Довкілля"

Полный текст — в разделе «книги»
* * *

Дорогі друзі!

Ви на початку дороги у світ хімії — багатогранної науки. Вона поведе вас у світ, де людина пізнає речовини, які її оточують, і вчиться здійснювати їх перетворення. Завдяки хімії людина заставляє продукти переробки нафти конкурувати з білосніжною бавовною і пухнастою шерстю овечок. З вугілля вона одержує сполуки, які перетворює у ліки і фарби. На суходолі й у морі людина відшукує корисні метали і мінерали і використовує їх для своїх потреб...

Ваше тіло складається з атомів Гідрогену, Оксигену, Карбону, Нітрогену... За рік вони майже повністю перейдуть у довкілля, а натомість "припливуть" з нього атоми тих же елементів. Тіло кожного живого організму подібне річці, через яку "пливуть" атоми довкілля.

Курс "Довкілля" готував вас до пізнання хімії, бо такі знання необхідні як для вашого життя, так і життя Довкілля, невід'ємною частиною якого ви є. Використовуйте знання і вміння, одержані в курсі "Довкілля", — загальні закони природи, методи її пізнання. Нехай цей підручник буде добрим початком у читанні хімічного тексту величної книги Природи.

Познайомтесь із змістом підручника. Вам належить вивчити розділи: атом, молекула, речовина, людина, хімія, довкілля. Ви зрозумієте, що ваші перші кроки в науку хімію будуть зосереджені навколо основних понять не тільки хімії, а й усього природознавства (фізики, астрономії, біології, фізичної географії, екології та ін.).

Кожний розділ починається вступом, у якому подаються уже відомі вам теоретичні положення та окреслюється план засвоєння нових знань. У кінці розділу ви побачите узагальнюючі питання, відповіді на які дозволяють вам об'єднати свої знання у єдину природничо-наукову картину світу. Закінчення певного етапу в освоєнні хімії — це свято. Під час узагальнюючого уроку ви дозволите собі фантазувати, бачити хімію відповідно до своєї уяви про світ.

* * *
Неперевірений текст книги створений з використанням оптичного розпізнавання символів (OCR)