- IN MEMORIAM -
Юрий Яковлевич Фиалков
«Необычные свойства обычных растворов» (на вьетнамском языке)
Iu. Ia. Fiancôp «Những tính chất không bình thường của các dung dịch bình thường»
Вьетнамский перевод книги «Необычные свойства обычных растворов» Вьетнамский перевод книги «Необычные свойства обычных растворов»
Вьетнамский перевод книги «Необычные свойства обычных растворов».
- в раздел «книги» -
* * *

Những tính chất của dung dịch sẽ trình bày trong cuốn sách này được coi là không bình thường. Có thể sẽ có người không đồng ý với cách phát biểu như vậy. Bởi vì chuyện các dung dịch muối có tính dẫn điện, hoặc đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn dung môi nguyên chất có gì kỳ lạ lắm đâu? Khoa học đã giải thích cả rồi. Thế nhưng nếu ta ngẫm nghĩ bằng cách nào khí cacbonic và nước đã chuyển biến thành tán lá cây xum xuê kia thì đúng là chúng ta phải ngạc nhiên.

Chính vì vậy, mỗi cuốn sách viết về khoa học bao giờ cũng là một lời mời người ta ngạc nhiên. Và xin mời các bạn hãy ngạc nhiên về những tính chất khác thường của những dung dịch rất đỗi bình thường.

* * *

* * *

* * *

* * *