- IN MEMORIAM -
Юрий Яковлевич Фиалков
Jurijs Fialkovs «Devītā decimālzīme»
Devītā decimālzīme
Латышский перевод книги «Девятый знак».
Переводчик: R. Deinate.
- в раздел «книги» -
* * *

Jurijs Fialkovs «Devītā decimālzīme»
«Latvijas Valsts Izdevniecība» Rīga 1964
Tulkojusi R. Deinate
Vāku un titulu zīmējis Z. Antons
N. Ustinova zīmējumi.

* * *

Brāļa piemiņai

Ir kalnu virsotnes, kuras nav atrodamas ģeogrāfijas kartēs, un tomēr ik dienas risinās ciņa par to ieņemšanu. Neatlaidīga cīņa, pilna dramatisma un pārsteigumu. Tās ir zinātnes virsotnes.

Kaut arī ap tām negaudo spīvi vēji, kaut ari šo virsotņu iekarotājiem nedraud sniega un klinšu nogruvumi, tomēr šo zinātnes kalngalu iekarošana ir tikpat cildens varoņdarbs kā uzkāpšana Everestā.

Šajā grāmatā ir pastāstīts par uzkāpšanu kādā no mūsdienu ķīmijas virsotnēm — niecīgāko vielas daudzumu virsotnē. Šīs virsotnes iekarošana bija grūta un riskanta. Ķīmiķiem nācās rāpties pa stāvām kraujām, iecērtot decimālzīmju pakāpienus cietajā neziņas granītā.

Viena miljarddaļa grama... Vai šis vielas puteklītis, kas nav saskatāms pat visstiprākajā mikroskopā, ir kaut kur noderīgs? Izrādās, mūsdienu ķīmija brīvi operē ar tādiem niecīgiem dažādu vielu daudzumiem. Zinātnieki iemācījušies ne tikai nosvērt vienu miljarddaļu grama, bet arī nosaka šādos daudzumos iegūto vielu īpašības.

Pētnieki stiepa sev līdzi smagu nastu novecojušu teoriju, bet kalna galotne — problēmas atrisinājums — slēpās biezos pret-runu mākoņos.

Te aplūkotas visdažādākās parādības un notikumi, jo, stāstot par niecīgi mazu vielas daudzumu medībām, tiek skartas daudzas zinātnes nozares un problēmas. Tieši pavisam niecīgo, neredzamo vielas daudzumu meklētāji devuši iespēju gūt panākumus tādās pavisam attālās ķīmijas nozarēs kā mākslīgo elementu sintēze, ļoti tīru vielu pētīšana, pusvadītāju materiālu izgatavošana, retu un ļoti retu metālu izdalīšana un izmantošana — par visu to pastāstīts šajā grāmatā.

* * *