- IN MEMORIAM -
Юрий Яковлевич Фиалков
J. Fialkovas «Devintasis ženklas»
Devintasis ženklas
Литовский перевод книги «Девятый знак».
Переводчик: Т. Bufienė.
- в раздел «книги» -
* * *

J. Fialkovas «Devintasis ženklas»
«Vaga» Vilnius 1965
Vertė Т. Bufienė
Piešiniai N. Ustinovo

* * *

Brolio atmintis (brother's memory)

Yra viršukalnių, kurių nerasite žemėlapiuose. Tačiau dėl jų nukariavimo kovojama kasdien, kas valandą. Kova atkakli, kupina dramatizmo ir staigmenų, džiaugsmingų pergalių ir sielvartingų nuostolių.

Nors kopiantiems į šias viršūnes nepučia pikti vėjai,, nors negresia kalnų griūtys ir klastingi plyšiai, vis dėlto šių ,,mokslo viršūnių" įveikimo istorija — ne mažesnis žygis, negu Everesto nugalėjimas.

Šioje knygoje bus pasakojama apie kopimą tik į vieną šiuolaikinės chemijos viršūnę — „Ypatingai mažų kiekių medžiagų" viršukalnę. Kopti buvo sunku ir rizikinga. Che-mikams teko lipti stačiomis dešimtainių ženklų pakopomis, iškertant jas kietame nežinomybės granite. Atradėjų pečius slėgė sunki pasenusių teorijų našta. O kalno viršūnę — problemos išsprendimą — gaubė tiršti prieštaravimų debesys.

Įvairių įvairiausi įvykiai, begalinė įvairovė reiškinių susidurs čia, šioje knygoje, kadangi mažais kiekiais išnykstančių medžiagų ieškojimo istorija paliečia daugelį mokslų, daugelio problemų interesus. Kaip tik tiems ypatingų mažų ir nematomų dalelyčių ,,medžiotojams" turi būti dėkingi už savo atradimą metalai, kurių anksčiau nebuvo žemėje. Tai jie, chemikai, išmoko pasverti atskirus atomus ir sugebėjo pagaminti nuostabias medžiagas, nevaizdingai vadinamas „puslaidininkiais". Tik šio priešakinio chemijos fronto karių atkaklumas ir nuovoka privertė tarnauti žmogui visus — be išimties! — D. I. Mendelejevo periodinės sistemos elementus.

* * *